16 Nov 2022

Dự án tại Tỉnh Hải Dương

1. Dự án tỉnh Hải Dương– Việt Nam, Nhà máy Phượng Hoàng

Lò: Lò tuynel, rộng: 4.5m;

Thiết bị bốc xếp: Bàn tổ hợp dài, 02 robot 500 kg;

Khối xếp: Khối xếp 06 viên.

p28-03.png
p28-04.png

2. Dự án tỉnh Hải Dương– Việt Nam, Nhà máy Thái Bình

Lò: Lò tuynel, rộng: 5.16m;

Thiết bị bốc xếp: Bàn tổ hợp dài, 01 robot 800 kg;

Khối xếp: Khối xếp 06 viên.

p28-05.pngp28-06.png

Bài viết gần đây

07 11 22

Các dự án tại tỉnh Lào Cai

08 11 22

Các Dự án tại tỉnh Phú Thọ

08 11 22

Các dự án tại Vĩnh Phúc

17 11 22

Dự án tại Tỉnh Bình Dương

17 11 22

Dự án Lò Tuynel

Danh mục tin tức

Tags

Bài viết liên quan